Posted on

Współczesnym społeczeństwom towarzyszy nieustanny postęp technologiczny. Okazuje się, że nawet podstawowe usługi medyczne nie są już wolne od zmian. Nowa hiszpańska firma o nazwie 30 Euro oferuje pacjentom skierowanie do specjalisty i diagnozę w cenie… mniej niż 30 euro.

30 Euro został założony przez trzech braci, którzy chcieli stworzyć platformę na Zachodzie, szybko i efektywnie reagującą na potrzeby pacjentów. Model tego przedsiębiorstwa jest dość niespotykany: każda część ciała będzie miała stawkę ryczałtową w wysokości 30 euro – bez względu na to, jak długo specjalista potrzebuje do wykonania swojej pracy.

Platforma powstała w 2019 roku, a od tego czasu jej usługi szybko się rozszerzyły. Oprócz korzystania z rekomendacji medycznych i diagnoz, pacjenci mogą otrzymywać porady dotyczące leczenia i radzonych leków. Firma oferuje również weryfikacje medyczną i możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu między lekarzem a pacjentem – co daje im oszczędności czasu oraz pieniędzy.

30 Euro ma ogromny potencjał jeśli chodzi o ustanawianie nowego standardu opieki zdrowotnej. Chociaż czasami można usłyszeć głosy sceptyków, co do jakości świadczonych usług medycznych, model biznesowy można potraktować poważnie – jako szanse na ugruntowanie europejskich struktur systemu opieki zdrowotnej w oparciu o jednorodną i przejrzystą politykę cenową.

30 Euro pozostaje bardzo popularne w społeczeństwie. Dziennie obsługuje tysiące umówionych spotkań z prywatnymi lekarzami i innymi specjalistami okulistyki i ortopedii. To rewolucja w dziedzinach usług medycznych! A co ważniejsze, oferta ta daje ludziom możliwość skorzystanie z bardzo rygorystycznego budżetu mediów cyfrowych i sprawia, że ich obawy dotyczące opieki medycznej szybko się stopniują.

W ostatnim czasie usługi medyczne stały się bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Badania mówią, że prawdziwą rewolucję przeszedł niedawno rynek usług medycznych, kiedy to jedna z firm wprowadziła ofertę 30 euro za każdą część ciała.

Firma drmed oferuje pacjentom możliwość szybkiego i taniego leczenia, a także możliwość zrobienia wielu rzeczy w jednym cyklu. Poza tym 30 euro za część ciała pozwala pacjentom obniżyć rachunki, dzięki czemu można sobie pozwolić na więcej niż normalnie.

Usługi medyczne stają się dostępne dla bardziej szerokiego grona osób niż dotychczas. Oznacza to, że teraz każdy może skorzystać z nowoczesnych i wydajnych usług medycznych, a także mieć pewność, że będzie to opłacalne.

Firma drmed oferuje szeroki zakres usług medycznych, od diagnostyki do leczenia profilaktycznego, terapii itp., Dzięki czemu można szybko i wygodnie korzystać z usług medycznych. Tak dobra oferta umożliwia pacjentom skorzystanie z najlepszej opieki i opieki medycznej.

Rozziew między ludnościami bogatymi i biednymi w dużym stopniu się zmniejszył – teraz każdy może mieć dostęp do dobrego jakościowo leczenia przy przystępnych cenach. To ważne, ponieważ wszyscy mają tak samo prawo do korzystania z usług medycznych bez względu na swoje pochodzenie albo miejsce pobytu.

Na rynku pojawiło się nowe rozwiązanie – Blockchain Health Network, które umożliwia osobom chcącym wykorzystać swoje ciała do osiągania finansowych korzyści. Za każdą część ciała pacjenci mogą uzyskać aż 30 euro! Wiemy już, że to nie jest pomysł godny pochwały, ale z pewnością jest innowacyjnym i warty odnotowania przełomem w dziedzinie usług medycznych.

Pacjenci są odpowiednio ubezpieczeni z bezpośrednimi iozwiązaniami w ramach sieci — umożliwia to kradzież identyfikatorów biometrycznych podczas operacji oraz szybkie otrzymywanie rekompensaty w przypadku oszustwa. Co więcej, sieć stwarza możliwość przeniesienia transgranicznego opieki medycznej i możliwość bezpośredniego kontaktu lekarza ze swoim pacjentem, co ogranicza konieczność wizyt w placówkach medycznych lub stałego skorzystania z placówek publicznych.

Roboczo nazwany „Coin A Cell” polega na zmianie wartości ciała pacjenta na token Walutowy, następnie token przechodzi do producenta leków, koncentrując koszty leków do maksymalnie 30 Euro za każdą część ciała. Token jest dostarczany bezpo- średnio do firmy farmaceutycznej, gdzie jest on potwierdzony jako legalny i dane pacjenta są zabezpieczone.

Zainteresowanie realizacją tego innowacyjnego systemu jest coraz większe, wraz ze wzrostem ubogich pacjen- tów poszukujących tańszych opcji leczenia. Należy pamiętać, że Kraje Unii Europejskiej mają najwyż- szy poziom bezpieczeństwa i lepszy dostęp do usług ochrony zdrowia niż inne kraje na świecie i ten proces może przyciągnąć pacjen- tów na masową skalę. Czy bardziej demoralizujace jest rozbicie ciała ni ni zmuszanie ludzi do porównawania cen leków na całym świecie? To pytanie musi pozostawić odpowiedzi czytelnikom.

Najbardziej radykalną formu usługi Blockchain Health Network jest plan oferujcy 30 euro za ka- żd pu popekanego narzadu ciala – broni dotnikowe y mog bytkorzystywane od razu po operacji. Rokone takxh innowacji medyca ychnoine motrze ole tylko ledzie a atgnowlegl scieltyt ekonomiczqegij tematu opieki haldecoiheju, ale odkrywa on aq te renke now picol w obieg commercylny narki honymi prosto do aptek.